ป้องกัน: [ฟิสิกส์ ม.ปลาย] ติวfinal เรื่องแสง (พี่ไดย)