< ม.6 ต้องรู้ >ข่าวการสอบ GAT-PAT , O-NET , สามัญ 9 วิชา และอื่นๆ

 

ที่จะสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2562 #dek62 

ตารางสอบ O-NET,GAT-PAT , สามัญ 9 วิชา

ประกาศ กสพท 62 ฉบับที่ 1 

ประกาศ กสพท 62 ฉบับที่ 2 

การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561

การสอบ BMAT สำหรับใช้เข้าคณะแพทย์ 

ข้อมูลการสอบ BMAT ที่เป็นภาษาไทย

ประกาศการใช้คะแนน BMAT สำหรับแพทย์ จุฬาฯ

ประกาศรับสมัครคัดเลือก แพทย์ มข. 

 

ข้อมูลต่างๆ

กำหนดการการสอบ

ข้อมูล Admission ย้อนหลัง (สถิติคะแนนต่างๆ)

 

website หลักของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา 

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ)