ฟิสิกส์ เล่ม 2 (หลักสูตร 2560)


ดาวน์โหลดฟรี สรุปเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 (หลักสูตร 2560)

1.  เรื่องงานและพลังงาน   click here
2.  เรื่องสมดุลกล  click here

งานและพลังงาน
สมดุลกล