#finalนี้พี่พารอด คณิตศาสตร์​ ม.3

สถิติ 

กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบคลิปวิดิโอ file_02 สถิติ

กดดาวน์โหลดได้ที่นี่

ม.3-สถิติ

 

ตรีโกณมิติ

กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบคลิปวิดิโอ

file_01 ตรีโกณมิติ

กดดาวน์โหลดได้ที่นี่

ม.3-อัตราส่วนตรีโกนมิติ

#finalนี้พี่พารอด คณิตศาสตร์​ ม.2

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบคลิปวิดิโอ M2_02 สมการเชืงเส้นตัวแปรเดียว

กดดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

ม.2-การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

 

เส้นขนาน 

กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบคลิปวิดิโอ M2_01 เส้นขนาน

กดดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

ม.2-เส้นขนาน

 

 

#finalนี้พี่พารอด วิทยาศาสตร์ ม.2 (พี่เอ้)

#finalนี้พี่พารอด

ม.2

ชีทเรื่องแสง Download File

ชีทเรื่องระบบต่างๆ ในร่างกาย Part 2 (ระบบสืบพันธุ์-ประสาท)  Download File

ชีทเรื่องระบบต่างๆ ในร่างกาย Part 3 (ระบบหายใจ-ขับถ่าย) Download File

ม.2 แสง_Ae
ม.2 ระบบสืบพันธุ์ (ประสาท)_Ae
ม.2 ระบบหายใจ-ระบบขับถ่าย_Ae

#finalนี้พี่พารอด คณิตศาสตร์ ม.1

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

ดาวน์โหลดโจทย์ ประกอบคลิปสอน M1_สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวม1
ดาวน์โหลดโจทย์เพิ่มเติม M1_สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวม1-2
ดาวน์โหลดเฉลยโจทย์เพิ่มเติม M1_เฉลยสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวม1-2

โจทย์เพิ่มเติม โดยพี่เบน – พี่นอต 

กดเพื่อดาวน์โหลดโจทย์เพิ่มเติม

ม.1-สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 2 มิติ กับ 3 มิติ 

โจทย์เพิ่มเติม 

กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่ม

ม.1 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและสามมิติ

 

พบกันวันติว ม.5(ติวปลายภาคเทอม2)

ติดตามคลิปติวและเอกสารอื่นๆของคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ได้ที่  Facebook Page : IMATH

ม.5 เรื่อง Complex Number โดยพี่เอิร์ธ

(คลิปติวอยู่ด้านล่างเอกสาร)

กดดาวน์โหลดที่นี่ M5_Complex

 

 

ม.5 เรื่อง Probability โดยพี่ฟลุค

(คลิปติวอยู่ด้านล่างเอกสาร)

กดดาวน์โหลดที่นี่ M5_Probability

 

พบกันวันติว ม.4 (ติวปลายภาคเทอม2)

ติดตามคลิปติวและเอกสารอื่นๆของคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ได้ที่  Facebook Page : IMATH

ม.4 เรื่อง Matrix โดย พี่เอิร์ธ

(คลิปติวอยู่ด้านล่างเอกสาร)

กดเพื่อดาวน์โหลด

 

M4_Matrix

 

 

ม.4 เรื่อง Function โดยพี่ฟลุค

(คลิปติวอยู่ด้านล่างเอกสาร)

กดเพื่อดาวน์โหลด

 

M4_Function

 

 

ม.4 เรื่อง ภาคตัดกรวย โดยพี่แมค 

(คลิปติวอยู่ด้านล่างเอกสาร)

กดเพื่อดาวน์โหลด M4_Conic section

 

 

ม.4 เรื่อง ตรีโกณมิติเบื้องต้น โดยพี่แมค 

(คลิปติวอยู่ด้านล่างเอกสาร)

กดเพื่อดาวน์โหลด M4_Basic trigonometry

 

 

 

แบบทดสอบภาษาไทย ป.6

แนวข้อสอบปลายภาค วิชาภาษาไทยสำหรับน้องๆ ป.6

       ดาวน์โหลดฟรี !!

รับรองปลายภาคนี้พร้อมลุยแน่นอนค่ะ !!!

                    เรื่องพยางค์ คำ กลุ่มคำ ประโยค  Download File

                                      เรื่องรูปแบบประโยคและการขยายประโยค  Download File

                                          เรื่องประโยคความเดียว ความรวม ความซ้อน  Download File

    เรื่องโวหารการเขียน  Download File

เรื่องบทร้อยกรอง  Download File

                           เรื่องคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  Download File

          เรื่องการใช้คำราชาศัพท์  Download File

            เรื่องการใช้ถ้อยคำสำนวน  Download File

01 พยางค์ คำ กลุ่มคำ ประโยค

02 รูปแบบประโยคและการขยายประโยค

03 ประโยคความเดียว ความรวม ความซ้อน

04 โวหารการเขียน

05 บทร้อยกรอง

06 คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

07 การใช้คำราชาศัพท์

08 การใช้ถ้อยคำสำนวน