นักเรียนเดอะติวเตอร์ สยามสแควร์​ที่สามารถผ่านการคัดเลือก กสพท61

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เดอะติวเตอร์ สยามสแควร์​ ทั้ง 547 คน 

ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือก กสพท ปีการศึกษา 2561 

ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ 

กสพท61